About us

In 1994 bij het ontstaan van de Politieregio Limburg-Zuid werd de Politiekapel van de Gemeentepolitie Maastricht uit 1946 getransformeerd naar een vereniging met statuut de Regiopolitiekapel Limburg-Zuid. Uit de Regiokapel Limburg-Zuid komt de huidige ‘Drums & Pipes Politie-eenheid Limburg’ voort.

De ‘Drums & Pipes Politie-eenheid Limburg’ is een zelfstandige muziekvereniging, die nationaal en internationaal in hoog aanzien staat. Het evenwichtige ledental tussen tamboers en bagpipers zorgt ervoor, dat de muzikale component goed tot zijn recht komt.

De ‘Drums & Pipes Politie-eenheid Limburg’ hebben door hun muzikale buitenoptredens een uniek contact en verbinding met de burgerij. De Band vertegenwoordigt op een goede en volwassen wijze de Nationale Politie bij haar optredens in binnen- en buitenland. Het representatieve karakter van de Band is goed gewaarborgd.