AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Wij zijn vast niet de eerste  met een bericht over het belang van uw privacy. Vanaf 25 Mei 2018 geldt een nieuwe Europese privacywet en moeten bedrijven, instellingen,  instanties, verenigingen enzovoort duidelijker en veiliger omgaan met persoonlijke gegevens. Jullie privacy vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij als vereniging zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

Als leden krijgen jullie meer duidelijkheid over de gegevens die wij als bestuur bijeenhouden en verzamelen, hoe we die gebruiken en de controle die jullie hierover hebben. Het moet precies duidelijk zijn waar de gegevens voor worden gebruikt en hoe en waar ze zijn opgeslagen. Het gaat over persoonlijke gegevens in de breedste zin. De website van de vereniging zal worden aangepast aan de nieuwe eisen.