History

In 1586 kwam de Scots Brigade als huurlingen leger naar Nederland en steunde Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog en daarna. Op 9 juni 1632 verscheen Prins Frederik Hendrik, de Stedendwinger, voor de poorten van Maastricht en de stad werd op 21 augustus 1632 overgegeven aan hem. In zijn leger bevonden zich Schotse huurlingen van de Regimenten Schotten Houston nr.1 en Schotten Stuart nr.3.

Op 27 november 1710 kwam het Regiment Schotten Wood naar Maastricht en bleef daar actief tot het op 25 april 1717 werd opgeheven.

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog van 1740-1748 vocht de Scots Brigade aan Nederlandse zijde en een deel van de brigade was gelegerd in Maastricht.

  • Op 18 maart 1746 bevonden zich van het Regiment Nationalen Stuart nr.3 twee bataljons Schotten Stuart in de vesting Maastricht samen met twee bataljons Schotten Majoribanks, afkomstig van het Regiment Schotten Houston nr.1. De beide bataljons werden in 1747 verplaatst naar de vesting Brielle/Sluis.
  • Het Regiment Schotten Stuart keerde in 1755 tot 1763 en 1782 terug naar de vesting Maastricht.
  • Het Regiment Schotten Houston nr.1 keerde alleen in 1781 terug naar de vesting Maastricht en werd in 1784 verplaats naar de vesting Veere/Goes.
  • Het Regiment Schotten Stuart nr.2 Halkett bestaande uit twee bataljons, was op 22 januari 1748 gelegerd in de vesting Maastricht. Ze losten het Regiment Schotten Drumlanrig af, dat vanaf 2 juni 1747 in Maastricht was gelegerd.

Deze twee bataljons waren in de vesting op het moment dat het Franse leger met 60.000 man op 11 april 1748 voor de vesting Maastricht verscheen. De vesting werd verdedigd door Staatse en Oostenrijkse troepen. De moraal van het Maastrichtse garnizoen, bestaande uit 10.000 man, was hoog en Aylva verdedigde de stad met felle uitvallen. Na een kortstondige belegering ging Maastricht per Verdrag van Aken op 7 mei 1748 over in Franse handen. Het Staatse en Oostenrijkse leger vertrokken met eer door de Brusselsepoort uit naar de vesting ’s-Hertogenbosch.

De ingenieurs van Lodewijk de XIV, de Zonnekoning, brachten Maastricht in kaart en bouwden de overbekende maquette van de stad. Een klein jaar later op 26 maart 1749 werd de stad door de Fransen weer overgedragen aan de Staten-Generaal der Nederlanden.

Het Regiment Schotten Stuart nr.2 Halkett werd op 8 november 1758 vervangen door het Regiment Schotten Dundas nr.2 Gordon en vanaf 22 augustus 1772 door het Gordon nr. 2. In februari 1776 werd dit laatste regiment weer vervangen door het Regiment Schotten Dundas nr. 2, zij gingen op 1 december 1789 over in het Regiment Nationalen Bentinck nr.2.