Privacy rules

 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het inrichten en bijhouden van een leden- en een financiële administratie en voor direct mailing
 • Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. Uitzondering hierop is het verstrekken van namen bij hotelboekingen of het verkrijgen van toegang tot beveiligde complexen van justitie, politie, defensie

De volgende gegevens worden verzameld en vastgelegd

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Datum ingang lidmaatschap
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Bankrekeningnummer
 • Werkgever

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving

 • Alleen de bestuursleden hebben toegang tot uw gegevens
 • U heeft het recht om in te zien hoe we de data gebruiken
 • U heeft recht op vergetelheid ( het volledig wissen van uw gegevens bij het verlaten van de vereniging )
 • Gegevens worden verwijderd bij beëindiging  lidmaatschap

Foto’s met herkenbare leden in beeld zullen alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokken leden gepubliceerd worden, waarbij het uitgangspunt is dat foto’s sfeerfoto’s zijn waarbij niet een individu centraal staat.